FÖRETAGSLARM

Jeesec har lång erfarenhet av att installera företagslarm. Vi har kunskapen och resurserna att ta fram rätt larmsystem som tryggar dina medarbetare, inventarier och drift samt minskar inbrottsrisken väsentligt.

Företagslarm som håller över tid

Vi hjälper dig att analysera verksamhetens behov och försäkringsbolagets krav. Godkänner ditt försäkringsbolag till exempel trådlöst larm, eller kräver det en trådbunden installation? När vi har full koll på alla förutsättningar bygger vi ett optimalt och långsiktigt pålitligt larmsystem från grunden. Vi har livstids materialgaranti på våra larm, som kund kan du alltid lita på att vi tar ansvar för fortsatt service och underhåll av din anläggning ­– och att vi finns i din närhet.

Det här händer när larmet går

Larmcentralen och våra operatörer arbetar dygnet runt, året om. Oavsett om din medarbetare trycker på överfallslarmet eller ett inbrott påbörjas mitt i natten, så är våra operatörer redo att agera. Larmkedjan är snabb och effektiv.

Detektering

Vi har rätt detektor för varje ändamål, allt från intelligenta kameror till rörelse- och temperaturdetektorer.

Överföring till larmcentralen

För maximal säkerhet använder vi ofta parallella överföringsvägar från ditt system till larmcentralen.

Verifiering av larmsignal

Finns en kameralösning på plats verifierar operatören händelsen i realtid. Att agera snabbt och rätt är ofta helt avgörande för konsekvenserna.

Rätt åtgärd

Operatören bedömer snabbt situationen och sätter in rätt åtgärd, t.ex. väktare eller polis. Tillsammans med dig har vi på förhand skapat en åtgärdsrutin.

Ja tack, kontakta mig gärna för en kostnadsfri rådgivning