BRANDLARM

När en brand uppstår är varenda sekund dyrbar. För att begränsa skadorna ska brandskyddet innehålla både värme- och rökdetektering, brandlarm och utrymningslarm. Alla våra brandlarm är kopplade till larmcentralen.

Brandlarm begränsar skadorna

Förutom att skada människor, förstöra lokaler, inventarier och kritiska dokument, kan en brand ge oöverskådliga konsekvenser om din verksamhet tvingas ligga nere och måste byggas upp på nytt. Ett säkert brandskydd är en del av det systematiska brandskyddsarbetet och måste följa kravställning från försäkringsbolag och brandskyddsmyndighet. Vi har lång erfarenhet av att anpassa brandskyddet till olika verksamheter.

Det här händer när larmet går

Larmcentralen och våra operatörer arbetar dygnet runt, året om. Oavsett om din medarbetare trycker på larmet eller en brand startar mitt i natten, så är våra operatörer redo att agera. Larmkedjan är snabb och effektiv.

Detektering

Vi har rätt detektor för varje ändamål, allt från intelligenta kameror till rörelse- och temperaturdetektorer.

Överföring till larmcentralen

För maximal säkerhet använder vi ofta parallella överföringsvägar från ditt system till larmcentralen.

Verifiering av larmsignal

Finns en kameralösning på plats verifierar operatören händelsen i realtid. Att agera snabbt och rätt är ofta helt avgörande för konsekvenserna.

Rätt åtgärd

Operatören bedömer snabbt situationen och sätter in rätt åtgärd, t.ex. räddningstjänst. Tillsammans med dig har vi på förhand skapat en åtgärdsrutin.

Ja tack, kontakta mig gärna för en kostnadsfri rådgivning