Ring 0200-77 55 90 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Ring 0200-77 55 90 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vi anpassar efter dina behov

Vi har ett komplett erbjudande gällande företagslarm – skydd av allt från personal och affärskritisk information till lokaler och inventarier. Med mer än 25 års erfarenhet av säkerhetssystem för de flesta verksamheter kan vi erbjuda ditt företag en skräddarsydd lösning.

Installatör

Våra tjänster

 • Inbrottslarm

  Jeesec Larm har lång erfarenhet av säkerhetsinstallationer till företag. Med ett larm från Securitas Direct får du en unik lösning som tryggar personalen och allt värdefullt.

  Vi har både tekniken, resurserna och kunskapen som krävs för att minska inbrottsrisken och väsentligt öka din säkerhet för ditt företag.

  Larm ska avskräcka tjuven – inte användaren!
  Våra larmsystem, som är anslutna till Securitas Directs larmcentral, är mycket enkla att använda och vi tar ansvar för hela kedjan från larm till åtgärd. Du får installation, övervakning, fria väktarutryckningar och service i ett och samma avtal, och är därmed skyddad från oväntade utgifter. Då varje kund och fastighet har sina specifika förutsättningar, så skräddarsyr vi en helhetslösning anpassat efter just ditt unika behov.

  Kostnadsfri rådgivning
  Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och riskanalys utifrån ditt företags behov och krav. Tillsammans med dig går vi igenom företagets behov av skydd mot oönskade händelser och dess konsekvenser och ger förslag på åtgärder.

  Läs mer om Inbrottlarm

 • Brandvarningslarm

  En brand kan ställa till enorma skador, både materiellt och i form av förlorad arbetstid för dig som företagare. Tänk dig bara om allt ni har idag på kontoret eller i era byggnader skulle brinna upp och försvinna.

  Stoppa branden i tid
  Att investera i en anläggning för brand och utrymning ger dig tidigt en indikation om något är på tok, vilket gör att man snabbt kan sätta in resurser och både rädda tillgångar och liv. Kom ihåg att behovet av fungerande brand- och utrymningslarm är A och O för säkerheten på många företag. Sedan 2009 är ÖLT certifierade för installation av brandlarm enligt SBF 1008. Våra produkter är godkända och certifierade av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering).

  Läs mer om Brandvarningslarm

 • Villalarm

  Verisure är det nya namnet för Securitas Direct hemlarm – och det mest installerade hemlarmet i Sverige. Ett trygghetskoncept med smarta larmsystem, övervakade av och kopplade till Securitas Directs larmcentral och tjänster. Kontakta oss så berättar vi mer.

 • Kameraövervakning

  Har ni problem med snatterier, stölder, internstölder och svinn? Flertalet undersökningar visar att kameraövervakning fungerar bäst när det gäller att förhindra planerade brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse.

  Att mäta den exakta effekt kameraövervakning har på brottsligheten kan vara svårt. Men inom handeln uppskattas det att svinnet halveras, vilket gör att det är lätt att räkna hem investeringen.
  Vid många tillfällen har våra övervakningskameror lett till att gärningsmännen blivit gripna. Dels genom att polisen känt igen förövarna men även genom allmänhetens försorg, då bildsekvenser visats i programmet Efterlyst på TV3.

  Vad säger lagen om kameraövervakning?
  Den 1 juli 1998 fick vi lagen om allmän kameraövervakning. Lagens syfte är att med hjälp av kameraövervakning förhindra och utreda brott, men lagen har också regler som säkerställer att integritetsskyddet är tillfredställande. I miljöer som banker, postkontor och butiker behövs inget tillstånd för att sätta upp kameror då dessa miljöer undantagits kravet på tillstånd pga behovet av skydd mot rån och stölder i denna typ av lokaler. Tillståndsfri övervakning får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Vidare krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen.

  Tillstånd för kameraövervakning behövs om man skall övervaka en allmän plats. Dock behövs inget tillstånd för kameraövervakning på privat mark; bostaden, villan, trappuppgång, inhägnat område eller i ett flerfamiljshus, dvs där allmänheten inte äger tillträde. Det man skall tänka på är att man upplyser på övervakningsplatsen med hjälp av tydlig skyltning att kameraövervakningen sker.

  Läs mer om Kameraövervakning